Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Tin chuyên ngành

Những thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tháng 6/2017

Những thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tháng 6/2017

1. Giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:Theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội..

Ảnh hoạt động

Slider 01
Slider 02