Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Ông Trần Duy Hưng | Giám đốc 

- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Chỉ đạo trực tiếp công tác Tổ chức cán bộ; công tác BHYT; Thi đua khen thưởng; Kế hoạch - tài chính; Thanh tra - Kiểm tra; Giải quyết chế độ hưu trí; Tai nạn lao động; Bảo vệ chính trị nội bộ và phòng chống tham nhũng;

- Phụ trách trực tiếp các phòng: Tổ chức cán bộ; Thanh tra - Kiểm tra; Giám định BHYT; Kế hoạch - tài chính;

- Phụ trách BHXH thành phố Bà Rịa, BHXH huyện Côn Đảo và BHXH huyện Xuyên Mộc.

- Điện thoại: (0254) 3570.275
 
Ông Trần Xuân Thu | Phó giám đốc  

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác chi lương hưu và trợ cấp BHXH; công tác giải quyết chế độ BH thất nghiệp; Trợ cấp BHXH 1 lần; Chế độ ốm đau, thai sản; Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe; công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH, hồ sơ thanh toán trực tiếp BHYT; Công tác hành chính tổng hợp, quản trị văn phòng.

- Phụ trách trực tiếp các phòng: Văn phòng; Chế độ BHXH; Cấp sổ, thẻ.

- Phụ trách BHXH huyện Long Điền, BHXH huyện Đất Đỏ và BHXH thành phố Vũng Tàu.

- Điện thoại: (0254) 3570.274
 
Ông Đặng Hồng Tuấn | Phó giám đốc 

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp; Công tác CNTT; Công tác tuyên truyền; Công tác cải cách hành chính; Công tác tiếp nhận và quản lý hồ sơ tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT; Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Công tác khởi kiện đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN; Làm nhiệm vụ phát ngôn của BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phụ trách trực tiếp các phòng: Quản lý thu; Khai thác và thu nợ; Công nghệ thông tin; Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

- Phụ trách BHXH huyện Châu Đức, BHXH huyện Tân Thành.

- Điện thoại: (0254) 3859.409
 
Ông Phạm Ngọc Sơn | Phó giám đốc  
- Điện thoại: (0254) 3622.633