Văn bản mới

Hỏi -Đáp


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của khách hàng năm 20172017-09-18
9955/UBND-VP V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và cấp mã số BHXH cho người tham gia0000-00-009955/UBND-VP V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và cấp mã số BHXH cho người tham gia
Hệ thống các văn bản hướng dẫn quy trình quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và cấp mã số BHXH0000-00-00Hệ thống các văn bản hướng dẫn quy trình quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và cấp mã số BHXH
1217/QĐ-BHXH Quyết định v/v ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng của BHXH tỉnh BRVT0000-00-001217/QĐ-BHXH Quyết định v/v ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng của BHXH tỉnh BRVT
1162/BHXH-QLT V/v rà soát, cấp mã số BHXH cho đối tượng do tổ chức BHXH đóng0000-00-001162/BHXH-QLT V/v rà soát, cấp mã số BHXH cho đối tượng do tổ chức BHXH đóng
1161/BHXH-QLT V/v rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT0000-00-001161/BHXH-QLT V/v rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
1105/BHXH-KTTN V/v khai thác, phát triển đối tượng; quản lý thu nợ0000-00-001105/BHXH-KTTN V/v khai thác, phát triển đối tượng; quản lý thu nợ
1103/BHXH-TNTKQ V/v giao dịch điện tử theo QĐ 838/QĐ-BHXH 2017-08-311103/BHXH-TNTKQ V/v giao dịch điện tử theo QĐ 838/QĐ-BHXH
1102/BHXH-QLT V/v một số điểm mới trong triển khai BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo QĐ số 595/QĐ-BHXH 2017-08-311102/BHXH-QLT V/v một số điểm mới trong triển khai BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo QĐ số 595/QĐ-BHXH
1099/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH2017-08-311099/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
1062/BHXH-CNTT V/v sử dụng hệ thống thư điện tử ngành2017-08-281062/BHXH-CNTT V/v sử dụng hệ thống thư điện tử ngành
1030/BHXH-CST V/v thay đổi mẫu sổ BHXH, thẻ BHYT2017-08-241030/BHXH-CST V/v thay đổi mẫu sổ BHXH, thẻ BHYT
1002/QĐ-BHXH Quyết định v/v thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm viên chức quản lý năm 20172017-08-161002/QĐ-BHXH Quyết định v/v thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm viên chức quản lý năm 2017
947/BHXH-VP V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng2017-08-04947/BHXH-VP V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
944/TB-BHXH Thông báo v/v chuyển phát nhận hồ sơ, trả sổ BHXH qua dịch vụ Bưu điện2017-08-03944/TB-BHXH Thông báo v/v chuyển phát nhận hồ sơ, trả sổ BHXH qua dịch vụ Bưu điện
20/NQ-HĐND Nghị quyết v/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh BRVT2017-07-1320/NQ-HĐND Nghị quyết v/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh BRVT
595/QĐ-BHXH Quyết định Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT2017-04-14595/QĐ-BHXH Quyết định Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
855/BHXH-CNTT V/v triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành2017-07-18
822/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa2017-07-07822/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa
812/TB-BHXH Thông báo v/v trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ2017-07-04Thông báo v/v trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ