Văn bản mới

Hỏi -Đáp


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1105/BHXH-KTTN V/v khai thác, phát triển đối tượng; quản lý thu nợ0000-00-001105/BHXH-KTTN V/v khai thác, phát triển đối tượng; quản lý thu nợ
1103/BHXH-TNTKQ V/v giao dịch điện tử theo QĐ 838/QĐ-BHXH 2017-08-311103/BHXH-TNTKQ V/v giao dịch điện tử theo QĐ 838/QĐ-BHXH
1102/BHXH-QLT V/v một số điểm mới trong triển khai BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo QĐ số 595/QĐ-BHXH 2017-08-311102/BHXH-QLT V/v một số điểm mới trong triển khai BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN theo QĐ số 595/QĐ-BHXH
1099/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH2017-08-311099/TB-BHXH Thông báo v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
1062/BHXH-CNTT V/v sử dụng hệ thống thư điện tử ngành2017-08-281062/BHXH-CNTT V/v sử dụng hệ thống thư điện tử ngành
1030/BHXH-CST V/v thay đổi mẫu sổ BHXH, thẻ BHYT2017-08-241030/BHXH-CST V/v thay đổi mẫu sổ BHXH, thẻ BHYT
1002/QĐ-BHXH Quyết định v/v thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm viên chức quản lý năm 20172017-08-161002/QĐ-BHXH Quyết định v/v thành lập hội đồng kiểm tra sát hạch trước khi bổ nhiệm viên chức quản lý năm 2017
947/BHXH-VP V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng2017-08-04947/BHXH-VP V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
944/TB-BHXH Thông báo v/v chuyển phát nhận hồ sơ, trả sổ BHXH qua dịch vụ Bưu điện2017-08-03944/TB-BHXH Thông báo v/v chuyển phát nhận hồ sơ, trả sổ BHXH qua dịch vụ Bưu điện
20/NQ-HĐND Nghị quyết v/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh BRVT2017-07-1320/NQ-HĐND Nghị quyết v/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh BRVT
595/QĐ-BHXH Quyết định Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT2017-04-14595/QĐ-BHXH Quyết định Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
855/BHXH-CNTT V/v triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành2017-07-18
822/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa2017-07-07822/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa
812/TB-BHXH Thông báo v/v trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ2017-07-04Thông báo v/v trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ
811/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/20172017-07-04V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2017
684/KH-BHXH Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/72017-07-01
1344/KH-BHXH KH công tác PCTN năm 20172017-01-11

1344/KH-BHXH KH công tác PCTN năm 2017.

16/BHXH-CST V/v thực hiện bàn giao sổ BHXH cho NLĐ2017-01-05

16/BHXH-CST V/v thực hiện bàn giao sổ BHXH cho NLĐ

02/BHXH-QLT V/v thông báo tỷ giá 6 tháng đầu năm 20172017-01-04

02/BHXH-QLT V/v thông báo tỷ giá 6 tháng đầu năm 2017

1471/KH-BHXH Kế hoạch Cải cách hành chính năm 20172016-12-28

1471/KH-BHXH Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017