2011

Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Email liên hệ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hồ sơ chế độ bhxh

 

STT

Thủ tục, hồ sơ

Mẫu biểu

(Mẫu)

Số lượng

(Bản)

1

Hưu trí hàng tháng

 

 

1.1

Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu đối với người đóng BHXH  bắt buộc

 

 

 

1. Sổ BHXH

 

01

2. Quyết định nghỉ việc;

 

01

3. Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí

12-HSB

01

4. Biên bản giám định y khoa;

 

 

5. Hình 3x4.

 

01

1.2

Hồ sơ giải quyết lương hưu đối với NLĐ tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc

 

 

 

1. Sổ BHXH;

 

01

2. Quyết định nghỉ việc;

 

01

3. Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí

12-HSB

01

4. Đối với người chấp hành xong hình phạt tù có giấy chứng nhận;

 

01

5. Hình 2x3.

 

01

2

Ốm đau, dưỡng sức sau ốm đau

 

 

2.1

Hồ sơ ốm đau

 

 

 

1. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau;

C66a-HD

03

2. Sổ BHXH;

 

01

3. Giấy ra viện;

 

 

4. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

 

 

2.2

Hồ sơ dưỡng sức PHSK sau ốm đau

 

 

 

1. Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp dưỡng sức PHSK sau ốm đau.

C68a-HD

03

3

Thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản

 

 

3.1

Hồ sơ thai sản

 

 

 

1. Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thai sản;

C67a-HD

03

2. Sổ BHXH;

 

01

3. Giấy khai sinh bản sao hoặc giấy chứng sinh bản sao của con.

 

01

3.2

Hồ sơ dưỡng sức PHSK sau thai sản

 

 

 

1. Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp dưỡng sức PHSK sau thai sản.

C69a-HD

03

4

Tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), dưỡng sức PHSK sau TNLĐ-BNN

 

 

4.1

 Hồ sơ hưởng TNLĐ

 

 

 

1. Sổ BHXH;

 

01

2. Văn bản của đơn vị;

05a-HSB

01

3. Biên bản điều tra TNLĐ;

 

01

4. Biên bản của hội đồng GĐYK;

 

01

5. Trường hợp bị TNGT có thêm biên bản điều tra TNGT;

 

01

6. Trường hợp bị TNGT trên tuyến đường đi và về có thêm hộ khẩu thường trú hoặc bản sao giấy đăng ký tạm trú.

 

01

4.2

Hồ sơ giải quyết BNN

 

 

 

1. Sổ BHXH;

 

01

 

2. Văn bản của đơn vị;

05a-HSB

01

 

3. Biên bản đo đạc môi trường;

 

01

 

4.Giấy ra viện, phiếu hội chẩn nghề nghiệp;

 

01

 

5. Biên bản của hội đồng GĐYK.

 

01

4.3

Hồ sơ dưỡng sức PHSK sau TNLĐ-BNN

 

 

 

1. Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp DSPHSK sau TNLĐ-BNN.

C70a-HD

03

5

Hồ sơ tử tuất

 

 

 

1. Sổ BHXH;

 

01

2. Giấy chứng tử bản sao hoặc quyết định của tòa án tuyên bố đã chết;

 

01

3. Trường hợp chết do TNLĐ thì có thêm biên bản điều tra TNLĐ (trường hợp tai nạn lao động là tai nạn giao thông thì có thêm biên bản điều tra TNGT), trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp thì có bản sao bệnh án điều trị BNN;

 

01

4. Tờ khai của nhân thân người chết;

09a-HSB

03

5. Con đủ 15 tuổi đến 18 tuổi có giấy xác nhận đi học;

 

01

6. Thân nhân bị suy giảm 81% trở lên có biên bản của hội đồng GĐYK.

 

01

6

Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần

 

 

 

1. Sổ BHXH;

 

01

2. Quyết định nghỉ việc bản chính( hoặc bản sao);

 

01

3. Bản dịch tiếng Việt được công chứng bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn;

 

01

4. Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần;

14-HSB

01

5. Giấy chứng nhận chấp hành xong phạt tù bản sao (đối với trường hợp không hưởng án treo).

 

01

7

Hồ sơ chuyển đi tỉnh khác ( hưu trí, trợ cấp BHXH)

 

 

 

1. Đơn đề nghị;

16-HSB

01

2. Thẻ BHYT;

 

01

3. Hộ khẩu nơi đến( Photo).

 

01

8

Hồ sơ giám định sức khỏe

 

 

 

1. Sổ BHXH photo;

 

01

2. Đơn xin giám định;

 

01

3. Bảng tóm tắt;

 

01

4. Quyết định nghỉ việc bản sao.

 

01

 

Các thông tin khác