Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Tin chuyên ngành

Quy định về đối tượng, hồ sơ hưởng BHTN

Quy định về đối tượng, hồ sơ hưởng BHTN

1. Đối tượng: Theo quy định tại Điều 2, Nghị định  28/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) thì đối..