Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Mức phạt chậm đóng BHXH - BHYT
Mức phạt chậm đóng BHXH
 
- Từ tháng 01/2007 là: 0,7% /tháng (8,4% / năm)
- Từ tháng 01/2008 là: 0,73%/tháng (8,76%/năm)
- Từ tháng 6/2008 là: 1,167%/tháng (14%/năm)
- Từ tháng 01/2009 là: 0,667%/tháng (8%/năm)
- Từ tháng 01/2010 là: 0,875%/tháng (10,5%/năm)
- Từ tháng 01/01/2012 là: 1,183%/tháng (14,2%/năm)
- Từ tháng 01/05/2013 là: 0,988%/tháng (11,86%/năm)
 
Mức phạt chậm đóng BHYT
 
- Từ tháng 01/2010 là: 0,667%/tháng (8%/năm)
- Từ tháng 11/2010 là: 0,75%/tháng (9%/năm)
 
Mức phạt chậm đóng BHTN
 
- Từ tháng 01/2010 là: 0,875%/tháng (10,5%/năm)
- Từ tháng 01/01/2012 là: 1,183%/tháng (14,2%/năm)
- Từ tháng 01/05/2013 là: 0,988%/tháng (11,86%/năm)