Văn bản mới

Hỏi -Đáp


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
855/BHXH-CNTT V/v triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành2017-07-18
822/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa2017-07-07822/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa
812/TB-BHXH Thông báo v/v trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ2017-07-04Thông báo v/v trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ
811/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/20172017-07-04V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2017
684/KH-BHXH Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/72017-07-01
1344/KH-BHXH KH công tác PCTN năm 20172017-01-11

1344/KH-BHXH KH công tác PCTN năm 2017.

16/BHXH-CST V/v thực hiện bàn giao sổ BHXH cho NLĐ2017-01-05

16/BHXH-CST V/v thực hiện bàn giao sổ BHXH cho NLĐ

02/BHXH-QLT V/v thông báo tỷ giá 6 tháng đầu năm 20172017-01-04

02/BHXH-QLT V/v thông báo tỷ giá 6 tháng đầu năm 2017

1471/KH-BHXH Kế hoạch Cải cách hành chính năm 20172016-12-28

1471/KH-BHXH Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017

633/BHXH-CDBHXH V/v thực hiện Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/20162016-06-17

633/BHXH-CDBHXH V/v thực hiện Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016

1399/BHXH-CST V/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động2016-12-14

1399/BHXH-CST V/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

1390/TB-BHXH Thông báo V/v điều chỉnh mức lương tối thiểu vừng và mức lương cơ sở2016-12-13

1390/TB-BHXH Thông báo V/v điều chỉnh mức lương tối thiểu vừng và mức lương cơ sở

1379/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa2016-12-12

1379/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa

1187/BHXH-GĐBHYT V/v Thông báo cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu ngoại tỉnh năm 20172016-11-01

1187/BHXH-GĐBHYT V/v Thông báo cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu ngoại tỉnh năm 2017

1261/BHXH-KTTN V/v triển khai Quy chế phối hợp số 1251/QCPH-LĐLĐ-BHXH2016-11-18

1261/BHXH-KTTN V/v triển khai Quy chế phối hợp số 1251/QCPH-LĐLĐ-BHXH

Danh sách các đơn vị nợ BHXH cố tình không trả nợ2016-11-18

Danh sách các đơn vị nợ BHXH cố tình không trả nợ

1205/BHXH-QLT Vv cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 20172016-11-08

1205/BHXH-QLT Vv cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017

1203/BHXH-QLT Vv cấp thẻ BHYT năm 20172016-11-08

1203/BHXH-QLT Vv cấp thẻ BHYT năm 2017

1784/BHXH-QLT V/v thẻ bảo hiểm y tế của người lao động ngừng tham gia2016-10-31

1784/BHXH-QLT V/v thẻ bảo hiểm y tế của người lao động ngừng tham gia

1125/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh, lao động2016-10-17

1125/BHXH-CĐBHXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh, lao động