Văn bản mới

Hỏi -Đáp

02/12/2016 07:37:11 AM

Kính gửi: BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tôi là một công chức nhà nước, thẻ BHYT có dòng chữ  "... đóng đủ 5 năm liên tục...". Thời gian vừa qua tôi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, số tiền đồng chi trả lên đến hơn 20 triệu đồng. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được BHYT trả lại số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở theo CV 5544/BYT hay không?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Căn cứ Khoản 2 công văn số 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y Tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở.

1. Người có thẻ BHYT có thời gian tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục và có chi phí đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 7.260.000 đồng) tính từ thời điểm đủ 5 năm liên tục trở lên sẽ được thanh toán phần chênh lệch 6 tháng lương cơ sở.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 31/12/2015.

Ngày 01/08/2016, Ông A mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở.

Tổng chi phí cùng chi trả của Ông A từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/08/2016 là 20.000.000 đồng. Khi đó Ông A sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 20.000.000 đồng – 7.260.000 đồng = 12.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/08/2016.

Ví dụ 2Nguyễn Văn B tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 31/05/2016. Ngày 01/08/2016, Ông B mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở.

Tổng chi phí cùng chi trả của Ông B từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/08/2016 là 20.000.000 đồng, trong đó số tiền cùng chi trả từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/05/2016 là 5.000.000 đồng và số tiền cùng chi trả từ ngày 01/06/2016 đến ngày 01/08/2016 là 15.000.000 đồng.

Khi đó Ông B sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 15.000.000 đồng – 7.260.000 đồng =7.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/08/2016.

2. Thủ tục thanh toán phần chênh lệch đồng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được tiếp nhận theo hồ sơ chi trả trực tiếp:
Thủ tục:

– Thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao)
– Hóa đơn viện phí (bản chính).
Nộp hồ sơ thanh toán tại cơ quan BHXH gần nơi cư trú hoặc nơi công tác.