Văn bản mới

Hỏi -Đáp

16/02/2017 07:55:28 AM

Kính gửi: Cơ quan BHXH tỉnh BRVT.

Tôi bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp tư nhân được 2 năm. Khoảng 6 tháng trước tôi có vào mổ mắt tại bệnh viên bà ria. Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa được thanh toán tiền bảo hiểm y tế. Mã số thẻ bảo hiểm y tế của tôi là: DN4770209500064. Tôi không biết do bên bảo hiểm y tế có thanh toán hay chưa. Nhưng khi tôi hỏi đại diên người lao đông đóng bảo hiểm của công ty, thì được báo là trường hợp của mình chưa được giải quyết. Vui lòng cho tôi biết câu trả lời chính xác từ những người có trách nhiệm bên bảo hiểm y tế tỉnh Bà Ria-Vũng tàu.  

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ngày 20/01/2017, BHXH thành phố Bà Rịa nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ốm đau của ông do  DNTN Hưng Việt chuyển qua hệ thống Bưu điện.

BHXH thành phố Bà Rịa đã giải quyết xong hồ sơ của ông và chuyển về cho DNTN Hưng Việt ngày 09/02/2017. Đề nghị ông liên hệ với DNTN Hưng Việt để được giải quyết.