Văn bản mới

Hỏi -Đáp

10/11/2017 09:54:17 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017. Liên quan đến việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau 1/1/2018, Nghị quyết của Chính phủ đã nêu rõ:

“Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo đề xuất về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau ngày 1/1/2018 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội”.

Cũng trong Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các phòng khám tư nhân, trong đó có các phòng khám có bác sĩ người nước ngoài; có giải pháp ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế; đồng thời, phối hợp với Bộ Công an có biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế tại các bệnh viện.

Baobaohiemxahoi.vn