Văn bản mới

Hỏi -Đáp

 Năm  6 tháng đầu năm 6 tháng cuối năm
201421.036 đồng/USD21.246 đồng/USD
201521.246 đồng/USD21.673 đồng/USD
201621.890 đồng/USD21.865 đồng/USD
201722.158 đồng/USDChưa có