Văn bản mới

Hỏi -Đáp

Ngày ban hành: 2016-12-13

Ký tên: PGĐ Đặng Hồng Tuấn

Tài liệu đính kèm: 1390-TB-BHXH Vv dieu chinh muc luong toi thieu vung va muc luong co so.pdf

1390/TB-BHXH Thông báo V/v điều chỉnh mức lương tối thiểu vừng và mức lương cơ sở